EnglishSlovenskyČesky

Proudové ventilátory - nové video

Použití proudových ventilátorů nabízí účinnou alternativu k potrubním systémům a lze také tímto způsobem zajistit provětrání prostoru  garáže i v případě požáru. Čerstvý vzduch je do prostoru garáže přiváděn pomocí vyústek. Proudové ventilátory zajišťují dostatečné provětrání a distribuci vzduchu směrem k odvodním vyústkám.

Tato koncepce větrání má základ v teorii větrání tunelů. Použitím proudových ventilátorů namísto potrubních rozvodů získáme navíc prostor, ve kterém by bylo instalováno potrubí. Díky tomu je obvykle možné navýšit počet parkovacích stání a zároveň tím snížíme možnost křížení vzduchotechnického potrubí s ostatními profesemi.

Naše společnost disponuje vlastní výkonnou výpočetní technikou s náležitým programovým vybavením (nástroje CFD - počítačová analýza proudění). Pomocí těchto nástrojů jsme schopni účinně simulovat proudění vzduchu v garáži. Díky takto provedené simulaci je možné určit místa, kde mají být osazeny jednotlivé typy proudových ventilátorů.

K zajištění potřebné výměny vzduchu v garáži je nutné pečlivě volit množství, umístění a výkon proudových ventilátorů. Důležitá je také volba příslušenství k ventilátorům. Analýzu proudění je nutné provést jak v případě odvětrání oxidu uhelnatého (CO), tak i pro odsávání kouře a tepla v případě požáru. Pokud jsou použity ventilátory pro odvod tepla a kouře, musí být celý systém navrhován se zřetelem na ochranu lidských životů.

 

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)